Gyms Pren-gwyn


52.0735 -4.2997

Tregroes Rhyd Owen Llandyssul Pont-Tyweli Bangor Capel-Cynon Tal-gareg Llangynllo Llanwenog Llanfihangel-ar-Arth Henllan Cwrtnewydd Hawen Pencader Rhyd Lewis Llangeler Velindre Gwyddgrug Rhos Llanybyther Dolgran Troedyraur Penboyr Synod Cwmpengraig Pencarreg Llanwnen Mydroilin Cribyn Newcastle Emlyn Llwyn-Dafydd Bettws-Evan Alltwalis Llanllwchaiarn Sarnau Dihewid Llanarth Brongwyn Cwmduad Llandyssiliogogo Llanina Gwernogle Llangranog Llanerch-Aeron Hermon Llanpumsaint Temple Bar Llanllawddog Penbryn Llanfihangel-Ystrad Lampeter Cenarth Pontarsais Llanfihangel-Rhos-y-corn Cwmorgan Rhyd-cymmerau New Quay Pont Hirwaun Cwmann Esgair Silian Ciliau-Aeron Trefilan Blaenporth Talsarn Brechfa Henfynyw Upper Cilrhedyn Cwm-coy Cynwyl Elfed Llandygwydd Rhydargaeau Aberporth Cilcennin Pentre-Morgan Abergorlech Aberaeron Manordeifi Tremain Cellan