Gyms Henllan


52.0391 -4.3962

Bangor Velindre Llangeler Llangynllo Cwmpengraig Penboyr Newcastle Emlyn Pont-Tyweli Rhos Troedyraur Rhyd Lewis Llandyssul Hawen Tregroes Brongwyn Pren-gwyn Cwmorgan Bettws-Evan Capel-Cynon Cenarth Cwmduad Dolgran Cwm-coy Cilrhedyn Pencader Rhyd Owen Hermon Llanfihangel-ar-Arth Pont Hirwaun Llandygwydd Sarnau Gwyddgrug Esgair Clydey Tal-gareg Star Blaenporth Newchapel Bwlchygroes Alltwalis Trelech Manordeifi Llanpumsaint Penbryn Cynwyl Elfed Dinas Llangranog Llechryd Capel Iwan Llwyn-Dafydd Llanwenog Tremain Penrydd Pen-y-bont Tegryn Synod Pontarsais Aberporth Llanllawddog Cwrtnewydd Talog Boncath Pentre-Morgan Bwlchnewydd Llandyssiliogogo Llanllwchaiarn Trelech-a'r-Bettws Cilgerran Rhydargaeau Llanwinio Llanfyrnach Newchurch Rhoshill Llanybyther Hermon Bronwydd Arms Abernant Mydroilin Cwmbach Blaenwaun